Trots att Saarloos Wolfhond och Ceskoslovenský Vlciak är två tämligen friska raser så är de tyvärr inte helt befriade från ärftliga sjukdomar. De sjukdomar som finns och som man medvetet bör försöka arbeta bort är;

  • PRA
  • Katarakt
  • Dvärgväxt
  • DM - degenerativ myelopati
  • Höft- och armbågledsdysplasi.    I Sverige finns idag tyvärr inget hälsoprogram för rasen från SKK och inte heller några krav på ögonlysning, röntgen eller gentest för dvärgväxt och DM. Därför är det helt upp till enskilda uppfödare att jobba för och värna om rasens hälsostatus i det här landet.
    Jag rekommenderar starkt att dessa tester görs då dessa sjukdomar förkommer inom rasen.