Mentalitet

Ceskoslovenský Vlciak Mentalitet

 

Under utvecklandet av rasen testades hundarnas ihärdighet och en Ceskoslovenský Vlciak kan lätt springa 10 mil med en genomsnitts hastighet på 12 kilometer i timmen. När man ser deras varg lika utseende kan man fråga sig, hur är deras karaktär? Hur påverkar varg ursprunget, som utseende mässigt sett är så tydligt på dessa hundar, deras uppförande? Är en hund av en sådan här ras svår för sin ägare?


En Ceskoslovenský Vlciak utvecklar en väldigt stark social relation inte bara till sin ägare, utan till hela familjen. De är mycket tålmodiga mot barn och låter dem, precis som valpar, göra saker de aldrig hade tillåtit vuxna att göra. De lär sig lätt att leva ihop med andra djur som tillhör familjen men när de möter främmande djur kan problem uppstå. Det är viktigt att redan från valp tiden jobba för att få bukt med jaktinstinkten. Valpar ska aldrig hållas isolerade i kennlar utan måste bli vana vid olika omgivningar, resor, människor osv. Tikar är generellt sett lättare att handskas med, hanar har ofta en mer ”stormig” uppväxt.
 

Ceskoslovensky Vlcak är väldigt lek och temperamentsfull och har lätt för att lära. Det är en hund att uppskatta för sina allround kvalitéer snarare än för någon specialisering. Emellertid kan man inte förvänta sig att den tränar spontant, en CsV’s beteende är strikt målmedvetet - man måste hitta rätta motivationen för träning. Den största orsaken till misslyckande är vanligtvis det faktum att hunden tröttnar på långa meningslösa repetitioner av samma övning, vilket resulterar i att motivationen går förlorad.

 

De här hundarna har beundransvärda sinnen och är väldigt duktiga på att spåra. De är verkligen självständiga och kan samarbeta i en flock med otrolig målmedvetenhet. Egenskapen att självständigt kunna arbeta i en flock utan nödvändig kontroll av en människa var anledningen till att dessa hundar användes i armén.

 

Ibland kan det dyka upp problem i deras träning när det finns ett behov av skällande. Ceskoslovensky Vlcak har ett mycket bredare urval av medel för att uttrycka sig och i vissa situationer är skällande helt onaturligt för dem, de försöker kommunicera med sig ägare på andra sätt. Generellt sett, att lära en CsV ett stabilt och pålitligt uppförande tar lite längre tid än att lära de traditionella specialiserade raserna samma sak.
 

Att korsa hund och varg har inte bara gett kraftfullhet, ihärdighet och starka sinnen, det har även förnyat gamla naturliga instinkter. Vad som är anmärkningsvärt är valparnas vitalitet och det perfekta moderliga beteendet hos tikarna. Det genomsnittliga antalet valpar i en kull i Tjeckien var 6,9 år 1993, den genomsnittliga förlusten bara 8,5%. Ingen kull har behövt födas upp utan sin mamma sedan rasen började födas upp av civila. Antalet tikar som inte har blivit dräktiga är något högre. En del tikar löper en gång om året, löpets varaktighet och bästa tiden för parning varierar.


Det finns bara en regel när det gäller att föda upp valpar: Tiken vet vad hon gör så lägg dig inte i. Din belöning kommer att bli att du få bevittna ett förlopp som inte ens kan bli filmat av den bästa kameramannen i naturen. När valparna sen vacklar till dig kommer du att upptäcka hur nära naturen du kan komma tack vare Ceskoslovensky Vlciak.